CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ QUỲNH NGA
TƯ VẤN BÁN HÀNG

0941 353 268

PHÒNG KINH DOANH

0973 022 456

16/07/2021 - 9:38 AMAdmin 325 Lượt xem

Công tác đảm bảo chất lượng là mục tiêu hàng đầu mà nhà thầu đặt ra. Việc đảm bảo chất lượng không chỉ trong quá trình thi công mà phải trong mọi giai đoạn trước khi tiến hành thi công như: thiết kế biện pháp, lập kế hoạch về tiến độ, quá trình chuẩn bị vật liệu, gia công chế tạo cấu kiện, các chi tiết xây dựng cũng như quá trình vận chuyển đến công trình. Giai đoạn hoàn thiện, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Ngoài nghị định số 46/2015/NĐ-CP còn theo hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu. Nối tiếp phần 1 hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu phần còn lại ngay sau đây nhé.

 

Kế hoạch kiểm tra chất lượng trong thi công của nhà thầu

Nhân viên chịu trách nhiệm về Kiểm soát chất lượng:

Các dụng cụ đo đạc và thí nghiệm

Trưởng ban kiểm soát chất lượng của Nhà thầu phải có trách nhiệm trong việc vận hành và bảo dưỡng các máy móc của nhà thầu sử dụng trong việc đo đạc và thí nghiệm. Nhà thầu phải thiết lập kế hoạch kiểm tra và bảo dưỡng đối với tất cả các hạng mục ngay khi tiếp nhận và sẽ xem xét các báo cáo về việc kiểm tra, sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ để đảm bảo chăm sóc đầy đủ và độ chỉnh xác của các thiết bị.

Quy trình và hồ sơ chất lượng

Chủ nhiệm KCS của Nhà thầu phải xem xét tất cả các kế hoạch và yêu cầu kỹ thuật để xác định các yêu cầu mà công tác xây lắp phải đạt được. Ông ta sẽ chuẩn bị một sổ cái ghi các văn bản đệ trình ghi theo thứ tự ngày nhận, ngày đóng dấu, đánh số và chuẩn bị sổ cái ghi các bản vẽ thi công liệt kê các bản vẽ liên quan. Các văn bản đệ trình và bản vẽ sẽ được nghiên cứu sao cho các danh sách đó được hoàn thành.

Sổ cái các văn bản đệ trình sẽ được xem xét theo thời gian để xác định tình trạng của các văn bản được ghi chú. Khi các văn bản đệ trình, bản vẽ và các tài liệu khác được tiếp nhận Trưởng ban kiểm soát chất lượng của chúng tôi sẽ xem xét chúng và phân phát các bản vẽ cần thiết để kiểm tra và phối hợp với các thông tin. Các văn bản đệ trình không tuân thủ yêu cầu, không thích hợp hoặc không đầy đủ sẽ bị trả lại cho các thầu phụ và nhà cung cấp với các nhận xét cụ thể để chỉnh sửa cũng như đệ trình lại. Khi các bản vẽ và tài liệu được Kỹ Sư duyệt các bản sao tương ứng sẽ được tái chế và phân phát cho bên liên quan.

Bộ phận kiểm soát chất lượng sẽ lập hồ sơ các kết quả thí nghiệm và nghiệm thu của dự án. Những hồ sơ này sẽ xác nhận sự tuân thủ hay không các yêu cầu kỹ thuật và kế hoạch được duyệt. Các báo cáo sẽ nằm trong bộ hồ sơ chất lượng và bao gồm ngày dự kiến các khuyết tật sẽ đuợc sửa chữa. Bộ phận kiểm soát chất luợng sau đó sẽ tiến hành các công tác nghiệm thu để đảm bảo tất cả các khiếm khuyết đã được sửa chữa. Bản sao của các hồ sơ chất luợng sẽ đuợc phát cho Chủ nhiệm KCS và các bộ phận có liên quan trên công trường.

Hộ lan tôn sóng hộ lan mềm sơn trắng đỏ

Nghiệm thu chất lượng hộ lan tôn sóng (hộ lan mềm) sơn trắng đỏ tại xưởng

Bản vẽ hoàn công

Bộ phận kiểm soát chất lượng sẽ giữ một bộ gồm các bản vẽ thi công để lưu các số liệu cho công tác bản vẽ hoàn công sau này. Khi các công việc trong các bản vẽ này hoàn thành, các thông tin đó sẽ được ghi chú trên bản vẽ hoàn công bởi các kỹ sư dự án cùng với việc tham khảo đầy đủ các quá trình thay đổi được duyệt. Chủ nhiệm KCS của chúng tôi sẽ theo dõi việc duy trì các bản vẽ hoàn công theo tiến độ tuần tự.

Trưởng ban kiểm soát chất lượng và các nhân viên sẽ chuẩn bị các hồ sơ chất lượng khác bao gồm:

Báo cáo giám sát việc thực hiện công việc và báo cáo kiểm soát chất lượng.

Kết quả của việc xem xét thiết kế, xây lắp, mua sắm, lắp đặt, hồ sơ mời thầu, kế hoạch, thí nghiệm, bản vẽ thi công...

Hồ sơ hiệu chỉnh.

Báo cáo thí nghiệm bao gồm cả việc phân tích và cấp chứng chỉ.

Hồ sơ đào tạo.

Hồ sơ kiểm soát thay đổi.

Hồ sơ nghiệm thu bàn giao.

Quản lý thay đổi chất lượng:

Trưởng ban kiểm soát chất lượng sẽ xem xét các quy trình kiểm soát các yêu cầu thay đổi để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu chất lượng của dự án. Chủ nhiệm KCS sẽ xem xét tất cả các thay đổi có tác hại về chất lượng, điều chỉnh các văn bản có ảnh hưởng và được ký bởi người đưa ra các yêu cầu thay đổi.

Hộ lan tôn sóng hộ lan mềm sơn trắng đỏ

Nghiệm thu các cấu kiện hộ lan tôn sóng (hộ lan mềm) tại xưởng sản xuất

Công tác thí nghiệm cho việc kiểm soát chất lượng:

Các thí nghiệm cho việc kiểm soát chất lượng sẽ được tiến hành theo yêu cầu kỹ thuật, nếu được yêu cầu Nhà thầu phải đệ trình cho kỹ sư phê duyệt trước khỉ tiến hành thí nghiệm. Tất cả các kết quả thí nghiệm sẽ được phê duyệt bởi kỹ sư và được tiến hành dưới sự giám sát của kỹ sư.

Nhà thầu phải tiến hành các thí nghiệm theo quá trình và yêu cầu kỹ thuật mô tả trong các tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn tương tự cho từng công việc.

Để đạt được các yêu cầu đề ra Nhà thầu phải cung cấp: 1 phòng thí nghiệm trên công trường. Phòng thí nghiệm này bao gồm toàn bộ các thiết bị thí nghiệm cần thiết cho việc thí nghiệm đất, thí nghiệm bê tông... Một phòng thí nghiệm sẽ được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết và các cán bộ chuyên môn để tiến hành các thí nghiệm hiện trường theo các yêu cầu kỹ thuật và các quy trình thí nghiệm nhằm đáp ứng các tiêu chí cụ thể trong tiêu chuẩn và quy tắc áp dụng cho dự án.

Trong trường hợp các thí nghiệm không thể thực hiện được bởi phòng thí nghiệm hiện trường Nhà thầu phải tiến hành các thí nghiệm tại một phòng thí nghiệm độc lập ngoài công trường mà được kỹ sư tư vấn chấp thuận.

Hộ lan tôn sóng hộ lan mềm sơn trắng đỏ

Đóng gói hộ lan tôn sóng cẩn thận trước khi vận chuyển cho khách hàng

Quản lý về kiểm soát chất lượng thi công trên công trường:

Vì mục đích nâng cao chất lượng, Nhà thầu phải áp dụng tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng như miêu tả vào các mục trên. Nhà thầu cũng phải thiết lập hệ thống quản lý chất lượng từ đơn vị quản lý xuống các đơn vị thi công. Đơn vị quản lý chất lượng có trách nhiệm tư vấn cho các đơn vị thi công, bảo đảm rằng các đơn vị thi công hoàn thành công việc theo tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng đã đề ra, và chất lượng xây dựng cũng đáp ứng yêu cầu của yêu cầu kỹ thuật.

Kỹ sư trên công trường cần thiết có năng lực và kinh nghiệm trong công việc được chỉ định, công nhân cũng sẽ có các chứng chỉ nghề về công việc được chỉ định. Quản lý chất lượng QA/QC bao gồm sự quản lý về vật liệu, thiết bi, nhân lực cho mỗi hạng mục cũng như là sự quản lý trên toàn bộ công trường. Phòng thí nghiệm sẽ trợ giúp cho đơn vị quản lý chất lượng trong thời gian thi công.

Đơn vị quản lý của dự án phải kiểm tra và dự kiến kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo để bảo đảm rằng tiến độ thi công và chất lượng của công trường.

Đơn vị quản lý và kiểm soát chất lượng sẽ đệ trình báo cáo tới Ban quản lý của chúng tôi. Báo cáo này sẽ được kỹ sư giám sát ký và đệ trình với Kỹ sư.

Lan can cầu đường

Sản xuất gia công lan can cầu tại xưởng

Công tác kiểm tra và bàn giao các hạng mục:

Nhà thầu phải dự kiến các kế hoạch và đệ trình tới kỹ sư để xem xét và chấp thuận. Nhà thầu và kỹ sư sẽ thống nhất về thời gian và kế hoạch giám sát và đánh giá công việc. Nhà thầu sẽ nhận được sự chỉ dẫn của kỹ sư trước khi bắt đầu công việc tiếp theo. Nhà thầu và Kỹ sư sẽ kiểm tra công tác quan trọng tiếp theo như: Công trường, Vị trí thi công, Công tác đất, Công ép cọc, Công tác lắp dựng, Thí nghiệm, Công tác bàn giao cho Chủ đầu tư.

Tất cả các kết quả kiểm tra và bàn giao báo cáo sẽ được ký và trình Kỹ sư.

 

Công tác hoàn thiện bàn giao công trình:

Việc thực hiện công tác sửa chữa, hoàn thiện toàn bộ các hạng mục công trình trong dự án theo quy định kỹ thuật và theo chỉ dẫn cuả kỹ sư phụ trách giám sát bao gồm:

Thu dọn sạch sẽ vật liệu thừa, rác thải trong khi thi công ra khỏi phạm vi công trường và đổ đúng nơi quy định.

Các công trình phụ tạm, máy móc và trang thiết bị được lắp đặt trước đây sẽ được tháo bỏ và di chuyển khỏi hiện trường.

Toàn bộ mặt đường, và các kết cấu sẽ được kiểm tra trước khi tiến hành công tác quét dọn cuối cùng.

Toàn bộ bề mặt công trình và các khu vực kề cận trực tiếp với hiện trường sẽ được quét nạo sạch và dọn đi hết.

Thu dọn đất đá thừa trên bề mặt công trình để đổ đi.

Hoàn thiện toàn bộ văn bản kiểm tra hàng ngày và thường kỳ, các hồ sơ bản vẽ để chuẩn bị cho công tác hoàn công và bàn giao công trình.

Sửa chữa các khuyết tật trong khi thi công nếu có.

Chuẩn bị cho công tác nghiệm thu bàn giao công trình sau khi công tác thu dọn cuối cùng đã hoàn thành và đã được Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư chấp thuận.

Lan can cầu đường

Nghiệm thu chất lượng lan can cầu tại xưởng trước khi mạ kẽm

Xem lại bài viết phần 1 về đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công tại link sau nhé: 

https://thietbigiaothongquynhnga.com/bien-phap-dam-bao-chat-luong-trong-thi-cong-phan-1.html

XEM THÊM BIỆN PHÁP THI CÔNG:

 

Biện pháp đảm bảo chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công

- Chất lượng sản phẩm, vật liệu là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại và sống còn của doanh nghiệp. Chính vì vậy Công ty cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Chất lượng xây dựng công trình được hình thành trong mọi giai đoạn: Trước khi thi công (lập kế hoạch, tiến độ, thiết kế biên pháp, gia công chế tạo cấu kiện, chuẩn bị nguyên liệu, các chi tiết xây dựng và vận chuyển chúng tới chân công trình). Và giai đoạn hoàn thiện, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

- Chính vì vậy chất lượng là quá trình thiết lập, đảm bảo và duy trì mức độ kỹ, mỹ thuật cần thiết trong quá trình thi công và đưa vào sử dụng. Quá trình này được thực hiện bằng cách kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thi công theo đúng bản vẽ thiết kế. Thực hiện đúng các quy trình, qui phạm, các tiêu chuẩn, thông số về chất lượng công trình. Tiến hành nghiệm thu đầu vào, đầu ra cho từng phần việc, từng công đoạn, từng hạng mục, từng loại vật tư vật liệu, cấu kiện đưa vào công trình.

- Biện pháp quản lý và đảm bảo chất lượng trên cơ sở các tiêu chuẩn quy phạm, nguyên tắc cơ bản.

- Nhà thầu không được đưa vật liệu không đảm bảo chất lượng vào thi công, cần phải tổ chức kiểm tra và thí nghiệm vật liệu theo đúng quy định.

Lan can cầu đường

Sản phẩm đã mạ kẽm hoàn thiện sẵn sàng vận chuyển đến công trường

- Thực hiện đầy đủ các văn bản, thủ tục về quản lý chất lượng trong quá trình thi công: sổ nhật ký công trình, biên bản thí nghiệm vật liệu xây dựng, cấu kiện, bán thành phẩm xây dựng, biên bản kiểm tra, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu chuyển bước thi công, hoàn công và các văn bản liên quan khác, …

- Tất cả các vật tư, vật liệu trước khi đưa vào công trình đều phải được thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý, đạt yêu cầu mới tiến hành thi công. Nhà thầu bố trí những chuyên viên kỹ thuật để giám sát và thí nghiệm tất cả các loại vật liệu trước, sau và trong quá trình thi công, nếu không đạt yêu cầu Nhà thầu sẽ tiến hành loại bỏ và thay thế bằng vật liệu mới thích hợp và thi công đảm bảo chất lượng yêu cầu của dự án.

- Nhà thầu phải bố trí xây dựng phòng thí nghiệm hiện trường và được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị và máy móc phục vụ yêu cầu thí nghiệm của Hợp đồng. Tất cả các trang thiết bị và máy móc, thiết bị đều được chuyển tới hiện trường theo đúng thời gian quy định của Hợp đồng.

- Người phụ trách phòng thí nghiệm là người có đủ năng lực, thẩm quyền và trình độ chuyên môn nghiệp vụ về điều hành hoạt động cùa phòng thí nghiệm.

- Tiến hành lấy mẫu vật tư đưa đi kiểm tra tại các cơ quan quản lý chất lượng của nhà nước. Khi có chứng chỉ đảm bảo chất lượng vật tư phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật mà thiết kế quy định chứng tôi sẽ trình Chủ đầu tư và Kỹ sư giám sát nếu được chấp thuận mới ký hợp đồng cung cấp đưa vào sử dụng.

XEM THÊM VỀ BÁO GIÁ SẢN PHẨM:

  1. Báo giá hộ lan tôn sóng mới nhất năm 2021
  2. Báo giá biển báo giao thông mới nhất năm 2021
  3. Báo giá khe co giãn các loại mới nhất năm 2021
  4. Báo giá lan can cầu đường mạ kẽm mới nhất năm 2021
 

Quỳnh Nga - Đơn vị cung cấp thiết bị an toàn giao thông trên toàn quốc

Công ty TNHH Vận Tải và An Toàn Đường Bộ Quỳnh Nga là đơn vị cung cấp, sản xuất, thi công, lắp đặt thiết bị an toàn giao thông như: biển báo giao thônghộ lan tôn sóng (hộ lan mềm), lan can cầu đườngkhe co giãntrụ đảo giao thông vòng xuyếngương cầu lồiđinh phản quangcọc tiêu chóp nón…chất lượng, uy tín, giá rẻ hàng đầu tại Việt Nam. 

Khu vực miền bắc bao gồm các tỉnh thành như: Hà NộiHải PhòngHải DươngHà NamBắc NinhNam ĐịnhNinh BìnhHưng YênThái BìnhVĩnh PhúcLào CaiYên BáiĐiện BiênHòa BìnhLai ChâuSơn LaHà GiangCao BằngBắc KạnLạng SơnTuyên QuangThái NguyênPhú ThọBắc GiangQuảng Ninh.

Khu vực miền trung bao gồm các tỉnh thành như: Thanh HóaNghệ AnHà TĩnhQuảng BìnhQuảng TrịHuếĐà NẵngQuảng NamQuảng NgãiBình ĐịnhPhú YênKhánh HòaNinh ThuậnBình Thuận.

Khu vực Tây Nguyên bao gồm các tỉnh thành như: Kon TumGia LaiĐắk LắkĐắk NôngLâm Đồng.

Khu vực miền Nam và các tỉnh miền Tây bao gồm các tỉnh thành sau: Bình PhướcBình DươngĐồng NaiTây NinhBà Rịa-Vũng TàuTP Hồ Chí MinhLong AnĐồng ThápTiền GiangAn GiangBến Tre, Vĩnh LongTrà VinhHậu GiangKiên GiangSóc TrăngBạc LiêuCà MauCần Thơ.

Quỳnh Nga với mạng lưới vận tải rộng khắp sẽ đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển của quý khách hàng.

Lan can cầu đường

Nhà thầu thi công lắp đặt hoàn thiện lan can cầu tại công trường

Video Sản Xuất Hộ Lan Tôn Sóng (Hộ Lan Mềm) Và Lan Can Cầu Tại Xưởng

CÓ THỂ XEM THÊM:

 

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ QUỲNH NGA

Trụ sở chính: 349/66 Lê Hồng Phong - Đông Chiêu - Dĩ An - Bình Dương

Văn phòng đại diện: 122 Bùi Tá Hán - An Phú - Quận 2 - TP.HCM

CN Miền Trung: 151 Trần Thiện Kế - An Hải Đông - Sơn Trà - Đà Nẵng

CN Tây Nguyên: 117/14/27 Trần Quý Cáp - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Hotline: 0973.022.456 (Mr. Việt)

Email: nguyendinhviet142@gmail.com

Website: thietbigiaothongquynhnga.com

Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Bình luận:

Danh mục sản phẩm
sản phẩm bán chạy
BIỂN BÁO CẤM
Liên hệ
LAN CAN CẦU
Liên hệ

VỀ CHÚNG TÔI

Công Ty TNHH Vận Tải Và An Toàn Đường Bộ Quỳnh Nga

Mã Số Thuế: 3702727779 Do Sở KH Và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương Cấp

Trụ Sở: 349/66 Lê Hồng Phong - Đông Chiêu - Dĩ An - Bình Dương

Hotline: 0973 022 456

Mail: nguyendinhviet142@gmail.com

Website: thietbigiaothongquynhnga.com

Fanpage

Website đang chờ cấp phép Bộ Công Thương

Gọi ngay: 0973022456
messenger icon zalo icon
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ QUỲNH NGA
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ QUỲNH NGA